Dobbelt-drapet i Kristiansand

 

De fleste har fått med seg det tragiske som inntraff i Kristiansand i går ettermiddag. En kvinne og en gutt er drept, attpåtil med kniv. Å drepe med kniv er nært og brutalt. To tilsynelatende ukjente personer, i alle fall for hverandre. I følge politiet kjente de to drepte ikke til hverandre. Dette synes jeg interessant, da det for meg sier mye om hendelsesforløpet, som jeg vil komme tilbake til.

Kvinnen, en 48 år gammel tobarnsmor ansatt i en privat barnehage like ved skolen hun ble drept ved. Hun var, ifølge kollega og daglig leder i barnehagen, ute og luftet hunden sin da hun ble knivdrept. Kvinnen blir beskrevet som «barnas advokat» i en kommentar til Nettavisen, både snill og rettferdig, noe som også gir meg hint om selve hva som kan ha skjedd her.

Gutten, en 14 år gammel ungdomsskoleelev med fem søsken og foreldre. Det er ikke kommet noen annen informasjon om gutten enn dette, men politiet i Kristiansand opplyser på pressekonferanse i dag at flere av den dreptes kamerater er avhørt i løpet av natten. Dette stemmer også godt med mine antakelser, som jeg nå skal redegjøre for.

Politiet sier de ikke ha noen spor å gå etter, og de opplyser at de ikke vet hvem gjerningspersonen eller personene er. Dette tror jeg at stemmer. Når jeg ser på drapsmetoden, det å drepte ikke bare en, men to personer med kniv utenfor en barneskole som ikke er stengt for dagen, vitner om affekt. Nå tenker du kanskje at det er merkelig å nevne affekt når begge bel drept med kniv, men gjerningspersonen kan ha hatt med seg kniven (om det stemmer at de faktisk ble drept med kniv), eller stikkvåpenet for egen beskyttelse. Man kan ikke fastslå at det var de to drepte som egentlig skulle drepes, i alle fall ikke den drepte kvinnen. Jeg tror hun, som var ute og luftet hunden sin etter jobb, var på feil sted til feil tid. I og med at kvinnen beskrives som så rettferdig, tror jeg kanskje hun gikk mot en situasjon som utspant seg i nærheten av henne og ville prøve å hjelpe. Jeg vet ikke hvem som ble drept først, men jeg tror ganske sikkert at gutten ble det første offeret. Han var muligens knivstukket før eller var i ferd med å bli knivstukket da kvinnen kom forbi. Da hun prøver å bryte opp, er gjerningspersonen eller personene i en slik tilstand at de handler i affekt og skader kvinnen nok til at hun faller sammen og senere dør på sykehuset. Gutten er mest sannsynlig kritisk skadet allerede, og gjerningspersonene flykter fra stedet.

Jeg tror ikke det var meningen å drepe i det hele tatt, men det skjedde nå allikevel. Jeg tror det er en til tre gjerningspersoner, de er unge gutter i midten til slutten av tenårene. Det kan hende den drepte gutten kjente til eller var i samme omgangskrets som drapsmennene og at det har vært en konflikt i foranledningen.
Det er ingen grunn til å tro at begge ble drept av ren tilfeldighet, og det er ingen grunn til å tro at gjerningspersonene kommer til å drepe igjen, siden begge personene ble funnet ved siden av hverandre. Om de skulle ha kunnet drepe igjen, hadde det vært i den anledning at de ville flykte, og noen kom i veien for dem, eller et eventuelt vitne som hadde sett begge drapene og kunne ha identifisert dem. Hadde dette vært en såkalt «spree killer» ville flere være drept, og de hadde ikke blitt funnet i nærheten av hverandre.
Dette er en eller flere uerfarne personer som ikke har drept før, men har muligens vært innblandet i bråk tidligere. Da vil jeg presisere, «bråk» som i guttestreker, kanskje naskeri, ordensforstyrrelser eller annen «mild» kriminalitet. Jeg tror politiet tenker i disse baner, og hadde jeg selv etterforsket denne saken hadde jeg også villet avhøre så mange i guttens omgangskrets som mulig. Jeg vet at politiet sjekker opp alle overvåkningskameraer i området, og der vil de muligens kunne finne en til tre unge menn som oppfører seg mistenkelig. Disse guttene er forferdet og redde etter det de har gjort, og en eller flere av dem kommer til å snakke om dette med venner eller familien etter en liten tid, om ikke politiet finner ut hvem de er før dette skjer. Gjerningspersonene har oppført seg eller oppfører seg annerledes etter at dette har skjedd, og har muligens gått i dekning for andre venner og kanskje også familie. De kan også være kuttskadet selv, da det å hugge med kniv gjør at man kan bli glatt av blod, kniven kan glippe i håndtaket og skjære opp hånden til den som bruker kniven.

Jeg ønsker å presisere at jeg ikke jobber i politiet, og har ingen kjennskap til saken annet enn det som fremkommer i media. Dette er kun teorier basert på egen intuisjon og drapsstatistikk. Dette er en trist og fryktelig sak, og jeg tenker med stor medfølelse på de dreptes etterlatte. Politiet har gått hardt ut i etterforskningen i denne saken, og jeg er sikker på at denne saken kan løses innen et to til treukers periode.